Tatjana ŽDANOKA : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по петиции 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 

Заместник 

Комисия по рибно стопанство 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 

Обратна връзка