Justina
VITKAUSKAITE BERNARD

Парламентарни въпроси - 7-ми парламентарен мандат Justina VITKAUSKAITE BERNARD

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Transfer of corpses of EU nationals within the EU EN

24-02-2014 E-002157/2014 Комисията