Marian-Jean MARINESCU : Начална страница 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Последни дейности 

Възражение съгласно член 112: списък на Съюза на проекти от общ интерес (B9-0091/2020) RO  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка