Petre POPEANGĂ Petre POPEANGĂ
Petre POPEANGĂ
Румъния

Роден : , Leleşti-Gorj

6-ти парламентарен мандат Petre POPEANGĂ

Политически групи

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Независими членове
 • 01-01-2007 / 14-01-2007 : Независими членове
 • 15-01-2007 / 11-11-2007 : Група Идентичност, Традиция, Суверенитет - Ковчежник
 • 12-11-2007 / 09-12-2007 : Независими членове

Национални партии

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul România Mare (Румъния)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul România Mare (Румъния)

членове

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по бюджети
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Делегация за връзки с Канада

Заместник

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по бюджетен контрол
 • 15-03-2007 / 17-04-2007 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
 • 18-04-2007 / 09-12-2007 : Делегация за връзки с държавите от Магреба и Съюза на арабския Магреб (включително Либия)

Наблюдател

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Комисия по бюджетите

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.