Adrian
SEVERIN

Доклади – в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат Adrian SEVERIN