Adrian
SEVERIN

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат Adrian SEVERIN

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за неправомерното лишаване от собственост на румънски граждани в резултат на погрешно прилагане на законодателство относно правния статут на собствеността

12-01-2009 P6_DCL(2009)0002 Отпаднала
Victor BOŞTINARU Daciana Octavia SÂRBU Adrian SEVERIN Corina CREȚU
Дата на внасяне : 12-01-2009
Срок : 14-04-2009
Брой подписали : 21 - 15-04-2009

Писмена декларация за предотвратяването на засилването на расизма и ксенофобията в Европейския съюз

16-06-2008 P6_DCL(2008)0052 Отпаднала
Adrian SEVERIN
Дата на внасяне : 16-06-2008
Срок : 23-10-2008
Брой подписали : 95 - 23-10-2008

Писмена декларация за необходимостта от приемане на мерки за защитата на застрашен исторически паметник - римокатолическата катедрала "Св.Йосиф" (Sfântul Iosif) в Букурещ (Румъния)

21-05-2007 P6_DCL(2007)0054 Приета
Adrian SEVERIN Daciana Octavia SÂRBU Silvia CIORNEI Radu PODGOREAN Corina CREȚU
Дата на внасяне : 21-05-2007
Срок : 27-09-2007
Дата на приемане : 11-10-2007
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2007)0435
Брой подписали : 424 - 27-09-2007