Adrian SEVERIN Adrian SEVERIN
Adrian SEVERIN
Румъния

Роден : , Bucureşti

6-ти парламентарен мандат Adrian SEVERIN

Политически групи

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Група на социалистите в Европейския парламент - Наблюдател
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Social Democrat (Румъния)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Social Democrat (Румъния)
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Partidul Social Democrat (Румъния)

Председател

 • 01-03-2007 / 09-12-2007 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна

членове

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 15-02-2007 / 28-02-2007 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
 • 01-03-2007 / 09-12-2007 : Съвет на председателите на делегации
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Съвет на председателите на делегации
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Комисия по конституционни въпроси
 • 21-05-2008 / 13-07-2009 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея

Заместник

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа

Наблюдател

 • 29-09-2005 / 17-05-2006 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 18-05-2006 / 31-12-2006 : Комисия по конституционни въпроси

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за неправомерното лишаване от собственост на румънски граждани в резултат на погрешно прилагане на законодателство относно правния статут на собствеността

12-01-2009 P6_DCL(2009)0002 Отпаднала
Victor BOŞTINARU Daciana Octavia SÂRBU Adrian SEVERIN Corina CREȚU
Дата на внасяне : 12-01-2009
Срок : 14-04-2009
Брой подписали : 21 - 15-04-2009

Писмена декларация за предотвратяването на засилването на расизма и ксенофобията в Европейския съюз

16-06-2008 P6_DCL(2008)0052 Отпаднала
Adrian SEVERIN
Дата на внасяне : 16-06-2008
Срок : 23-10-2008
Брой подписали : 95 - 23-10-2008

Писмена декларация за необходимостта от приемане на мерки за защитата на застрашен исторически паметник - римокатолическата катедрала "Св.Йосиф" (Sfântul Iosif) в Букурещ (Румъния)

21-05-2007 P6_DCL(2007)0054 Приета
Adrian SEVERIN Daciana Octavia SÂRBU Silvia CIORNEI Radu PODGOREAN Corina CREȚU
Дата на внасяне : 21-05-2007
Срок : 27-09-2007
Дата на приемане : 11-10-2007
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2007)0435
Брой подписали : 424 - 27-09-2007

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.