Adrian SEVERIN Adrian SEVERIN
Adrian SEVERIN
Румъния

Роден : , Bucureşti

7-ми парламентарен мандат Adrian SEVERIN

Политически групи

  • 14-07-2009 / 22-03-2011 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Заместник-председател
  • 23-03-2011 / 30-06-2014 : Независими членове

Национални партии

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Social Democrat (Румъния)

членове

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи

Заместник

  • 16-07-2009 / 22-03-2011 : Комисия по конституционни въпроси
  • 16-09-2009 / 22-03-2011 : Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.