Robert HAJŠEL : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 

Последни дейности 

Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) SK  
 
Писмени обяснения на вот 
Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (B9-0093/2020, B9-0095/2020) SK  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка