Marco CAMPOMENOSI : Начална страница 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки с Ирак 
Делегация за връзки с Иран 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация за връзки с Меркосур 
Делегация за връзки с Япония 

Последни дейности 

Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) IT  
 
Писмени обяснения на вот 
Стратегия на ЕС за прекратяване на гениталното осакатяване на жени по света (B9-0090/2020, B9-0092/2020) IT  
 
Писмени обяснения на вот 
Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите и свободното движение на стоки и услуги (B9-0094/2020) IT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка