Armando
VENETO

Парламентарни въпроси - 6-ти парламентарен мандат Armando VENETO

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Liberalisation of slots no longer used by Alitalia EN

18-02-2009 E-1286/2009 Комисията

European inquiry into special electricity tariffs in Italy EN

18-09-2007 P-4653/2007 Комисията

Voluntary associations EN

15-03-2007 E-1546/2007 Комисията

Voluntary associations EN

15-03-2007 E-1545/2007 Съвета

Use of wood chippings to age wine EN

07-06-2006 O-0060/2006 Комисията