Gianluca
SUSTA

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 7-ми парламентарен мандат Gianluca SUSTA

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно международната търговия като инструмент за устойчиво икономическо развитие и защита на потребителите

17-04-2012 P7_DCL(2012)0016 Отпаднала
Joseph DAUL Enrique GUERRERO SALOM Cristiana MUSCARDINI Niccolò RINALDI Gianluca SUSTA
Дата на внасяне : 17-04-2012
Срок : 13-09-2012
Брой подписали : 287 - 13-09-2012

Писмена декларация относно изготвянето на „Харта за правата на преждевременно роденото дете“

23-03-2011 P7_DCL(2011)0012 Отпаднала
Cristiana MUSCARDINI Niccolò RINALDI Gianluca SUSTA Pablo ZALBA BIDEGAIN
Дата на внасяне : 23-03-2011
Срок : 23-06-2011
Брой подписали : 58 - 23-06-2011

Писмена декларация относно борбата с корупцията в европейския спорт

14-02-2011 P7_DCL(2011)0007 Приета
Georgios PAPASTAMKOS Jean-Luc BENNAHMIAS Gay MITCHELL Gianluca SUSTA Tadeusz ZWIEFKA
Дата на внасяне : 14-02-2011
Срок : 09-06-2011
Дата на приемане : 09-06-2011
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2011)0273
Брой подписали : 399 - 09-06-2011