Gianluca SUSTA Gianluca SUSTA
Gianluca SUSTA
Италия

Роден : , Biella

6-ти парламентарен мандат Gianluca SUSTA

Политически групи

 • 08-05-2006 / 25-06-2008 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член
 • 26-06-2008 / 13-07-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Заместник-председател

Национални партии

 • 08-05-2006 / 15-05-2006 : Uniti nell'Ulivo (Италия)
 • 16-05-2006 / 06-02-2008 : La Margherita (Италия)
 • 07-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Democratico (Италия)

членове

 • 12-06-2006 / 14-01-2007 : Комисия по международна търговия
 • 15-06-2006 / 14-03-2007 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по международна търговия
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по международна търговия
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник

 • 06-06-2006 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджети

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Proposal for a Recommendation to the Council on the guidelines for the negotiation of an Association Agreement between the European Union and Central America EN

20-12-2006 INTA_AD(2006)378851 PE 378.851v04-00 INTA
Gianluca SUSTA

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.