Christel SCHALDEMOSE : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация за връзки с Япония 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 

Последни дейности 

Обратна връзка