• Cristian   STĂNESCU  

Cristian STĂNESCU : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно расистките и ксенофобски нападки на Maurizio Zamparini  
- P6_DCL(2007)0038 - Отпаднала  
Cristian STĂNESCU  
Дата на внасяне : 28-03-2007
Срок : 28-06-2007
Брой подписали : 6 - 29-06-2007