Cristian-Silviu BUŞOI : Начална страница 

Председател 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 

Обратна връзка