Johan DANIELSSON Johan DANIELSSON
Johan DANIELSSON

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Швеция - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Швеция)

Роден : , Borlange

Начална страница Johan DANIELSSON

Член

TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
BECA
Специална комисия за борба с рака
DEEA
Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Заместник

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
DKOR
Делегация за връзки с Корейския полуостров

Последни дейности

Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет, проведено в периода 17-20 юли 2020 г. (B9-0229/2020) SV

23-07-2020
Писмени обяснения на вот

. – Vi står bakom uppgörelsen om långtidsbudgeten och återhämtningspaketet som kan bidra en gemensam europeisk återhämtning. Det är en uppgörelse mellan EU:s 27 medlemsstater där Sverige har spelat en viktig roll i förhandlingsarbetet. Det är en långtidsbudget som prioriterar klimat och miljöåtgärder och ett återhämtningspaket kopplat till den pågående pandemin med riktade investeringar i den gröna och digitala omställningen.
Vi välkomnar den nya mekanismen för rättsstatens principer och de grundläggande demokratiska värderingarna. Den ska dock implementeras omedelbart när den nya budgeten börjar gälla.
Vi vänder oss bestämt emot att bidragsdelen i återhämtningspaketet måste öka, samt att rabatterna föreslås att avskaffas.
Vi ser en risk med att Europaparlamentet säger nej till uppgörelsen och att det även finns en risk för att viktiga åtgärder försenas. Följaktligen kan vi inte stödja parlamentets resolution om den fleråriga budgetramen.
Vi valde därför vid den extra sessionen 23 juli i EU-parlamentet att avstå vid omröstningen om resolutionen om slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17–21 juli 2020.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg