Rovana PLUMB : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Комисия по регионално развитие 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 

Последни дейности 

Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0 (B9-0238/2019) EN  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка