• Margaritis   SCHINAS  

Margaritis SCHINAS : Участие в пленарните заседания - 6-ти парламентарен мандат 

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11