Vicente Miguel
GARCÉS RAMÓN

Парламентарни въпроси - 7-ми парламентарен мандат Vicente Miguel GARCÉS RAMÓN

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

The Community of Valencia (Spain) in the RCI 2013 EN

05-12-2013 E-013840/2013 Комисията

Aid for municipal projects for 2014 to 2020 EN

05-12-2013 E-013837/2013 Комисията

Hydrological Plan for the Júcar River Basin EN

05-12-2013 E-013836/2013 Комисията

Import of contaminated citrus products from South Africa EN

05-12-2013 E-013798/2013 Комисията

Closure of Radiotelevisió Valenciana EN

08-11-2013 E-012678/2013 Комисията

Fascist glorification in Spain EN

17-10-2013 E-011866/2013 Комисията

European aid to the Kingdom of Morocco EN

17-10-2013 E-011865/2013 Комисията

Closure of TK Galmed EN

15-07-2013 E-008691/2013 Комисията

Activities of the Spanish supermarket chain DIA EN

21-06-2013 E-007350/2013 Комисията

Call for a new six-pack! EN

11-06-2013 E-006785/2013 Комисията

VP/HR - EU monitoring of human rights in Western Sahara EN

10-06-2013 E-006631/2013 Комисията

EU monitoring of human rights in Western Sahara EN

10-06-2013 E-006630/2013 Комисията