Csaba SÓGOR Csaba SÓGOR
Csaba SÓGOR
Румъния

Роден : , Arad

6-ти парламентарен мандат Csaba SÓGOR

Политически групи

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии

  • 10-12-2007 / 27-01-2008 : Uniunea Democrată Maghiară din România (Румъния)
  • 28-01-2008 / 13-07-2009 : Romániai Magyar Demokrata Szövetség (Румъния)

членове

  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 14-01-2008 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

Заместник

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 15-01-2008 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно многоезичието: преимущество за Европа и обща отговорност

11-02-2009 EMPL_AD(2009)416527 PE 416.527v02-00 EMPL
Csaba SÓGOR

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Mother tongue EPSO examinations EN

23-04-2009 E-3308/2009 Комисията

Defence of minorities in the Carpathian basin EN

23-04-2008 E-2577/2008 Комисията

European Year of Intercultural Dialogue in Romania? EN

06-03-2008 E-1574/2008 Комисията

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.