Sirpa PIETIKÄINEN : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 ... : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 ... : Kansallinen Kokoomus (Финландия)

членове 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 02-07-2019 ... : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Палестина
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Панафриканския парламент

Обратна връзка