Sirpa PIETIKÄINEN : Начална страница 

Член 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация за връзки с Палестина 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Панафриканския парламент 

Обратна връзка