Martí GRAU i SEGÚ Martí GRAU i SEGÚ
Martí GRAU i SEGÚ
Испания

Роден : , Cerdanyola del Vallès

6-ти парламентарен мандат Martí GRAU i SEGÚ

Политически групи

  • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии

  • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Partit dels Socialistes de Catalunya (Испания)

членове

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 04-06-2008 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Япония

Заместник

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Канада
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея

all-activities

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно Small Business Act

03-12-2008 IMCO_AD(2008)414346 PE 414.346v02-00 IMCO
Martí GRAU i SEGÚ

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.