Pierre SCHORI : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 31-07-2000 : Група на Партията на европейските социалисти - Заместник-председател

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 31-07-2000 : Socialdemokratiska arbetarepartiet (Швеция)

Председател 

  • 22-07-1999 / 31-07-2000 : Делегация за връзки с Япония

членове 

  • 21-07-1999 / 31-07-2000 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
  • 22-07-1999 / 31-07-2000 : Съвет на председателите на делегации

Заместник 

  • 22-07-1999 / 31-07-2000 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128