Ruth HIERONYMI Ruth HIERONYMI
Ruth HIERONYMI
Германия

Роден : , Bonn

5-и парламентарен мандат Ruth HIERONYMI

Политически групи

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

членове

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
 • 06-10-1999 / 09-12-1999 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 09-12-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша

Заместник

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Литва
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Литва

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the third report of the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on the application of Directive 89/552/EEC "Television without Frontiers" - Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport EN

18-07-2001 A5-0286/2001 PE 303.761DEF CULT
Ruth HIERONYMI

Report I.on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the implementation of a training programme for professionals in the European audiovisual programme industry (MEDIA - Training)(2001-2005) (COM(1999)658 - C5-0059/2000) - 1999/0275(COD); and II. on the proposal for a Council Decision on the implementation of a programme to encourage the development, distribution and promotion of European audiovisual works (MEDIA Plus - Development, Distribution and Promotion) (2001-2005) (COM(1999)658 - C5-0119/2000) - 1999/0276(CNS) (Hughes procedure) - Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport EN

23-06-2000 A5-0186/2000 PE 286.674DEF CULT
Ruth HIERONYMI

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128