Angelika NIEBLER : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по правни въпроси 
Делегация за връзки с Индия 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Последни дейности 

Обратна връзка