Martine ROURE Martine ROURE
Martine ROURE
Франция

Роден : , Lyon

5-и парламентарен мандат Martine ROURE

Политически групи

  • 20-07-1999 / 07-03-2000 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
  • 08-03-2000 / 16-01-2002 : Група на Партията на европейските социалисти - Член на бюрото
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член на бюрото

Национални партии

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Parti socialiste (Франция)

членове

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128