Martine ROURE : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Франция)

Заместник-председател 

 • 10-07-2007 / 13-07-2009 : Европейски парламент
 • 10-07-2007 / 13-07-2009 : Бюро на Европейския парламент

Заместник-председател 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 14-03-2007 / 25-09-2007 : Делегация за връзки с Китайската народна република

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 26-09-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджети

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно еднаквото признаване на фактическите извънбрачни съжителства  
- P6_DCL(2008)0076 - Отпаднала  
Sharon BOWLES , Elspeth ATTWOOLL , Martine ROURE , Caroline LUCAS , Anders WIJKMAN  
Дата на внасяне : 22-09-2008
Срок : 15-01-2009
Брой подписали : 160 - 16-01-2009
Писмена декларация за използването на примати в научните опити  
- P6_DCL(2007)0040 - Приета  
Jens HOLM , Rebecca HARMS , John BOWIS , Martine ROURE , Mojca DRČAR MURKO  
Дата на внасяне : 23-04-2007
Срок : 06-09-2007
Дата на приемане : 25-09-2007
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2007)0407
Брой подписали : 432 - 06-09-2007
Писмена декларация on women's right to self-determination and adequate sex education and family planning in the European Union EN  
- P6_DCL(2005)0079 - Отпаднала  
Katalin LÉVAI , Martine ROURE , Anne VAN LANCKER , Eva-Britt SVENSSON , Lissy GRÖNER  
Дата на внасяне : 12-12-2005
Срок : 12-03-2006
Брой подписали : 84 - 12-03-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.