Fodé
SYLLA

Предложения за резолюции - 5-и парламентарен мандат Fodé SYLLA

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Proposition de résolution (art. 50 ) Sur la situation dans l'Ituri (RDC) FR

12-05-2003 B5-0257/2003

Proposition de résolution au nom du groupe GUE/NGL FR

10-02-2003 B5-0138/2003

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le Soudan FR

18-11-2002 B5-0594/2002

PROPOSITION DE RESOLUTION sur les droits de l'homme en Guinée équatoriale FR

10-06-2002 B5-0372/2002

PROPOSITION DE RESOLUTION sur le drame de Kisangani et la situation en RD du Congo FR

10-06-2002 B5-0371/2002

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la situation à Madagascar FR

13-05-2002 B5-0290/2002

PROPOSITION DE RESOLUTION sur la catastrophe de Goma FR

04-02-2002 B5-0073/2002

PROPOSITION DE RESOLUTION sur la situation en République Démocratique du Congo FR

10-12-2001 B5-0781/2001

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la situation au Togo FR

10-12-2001 B5-0778/2001

MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights situation in Nigeria EN

12-11-2001 B5-0726/2001