Silvio BERLUSCONI : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Заместник 

Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

Обратна връзка