Guido
SACCONI

Парламентарни въпроси - 6-ти парламентарен мандат Guido SACCONI

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

ThyssenKrupp, Turin EN

24-01-2008 E-0431/2008 Комисията

Roma camp at Boscomantico (Verona) EN

21-06-2007 E-3402/2007 Комисията

Use of wood chippings to age wine EN

07-06-2006 O-0060/2006 Комисията

Sustainable Development EN

17-05-2006 O-0053/2006 Комисията

Sustainable Development EN

17-05-2006 O-0052/2006 Съвета

Keeping of wild animals in zoos EN

10-02-2006 E-0676/2006 Комисията