Raffaele FITTO : Начална страница 

Член 

BCPR  
Председателски съвет 
Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по регионално развитие 
Делегация за връзки с държавите от Централна Америка 
Делегация за връзки с Индия 
Делегация за връзки с Корейския полуостров 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по външни работи 

Обратна връзка