Ilda
FIGUEIREDO

Участие в пленарните заседания - 7-ми парламентарен мандат Ilda FIGUEIREDO

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Обяснение на вот

15-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-15(10)

Обяснение на вот

15-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-15(10)

Обяснение на вот

15-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-15(10)

Обяснение на вот

15-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-15(10)

Обяснение на вот

15-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-15(10)

Обяснение на вот

15-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-15(10)

Обяснение на вот

15-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-15(10)

Обяснение на вот

15-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-15(10)

Обяснение на вот

15-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-15(10)

Обяснение на вот

14-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-14(10)

Обяснение на вот

14-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-14(10)

Обяснение на вот

14-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-14(10)

Обяснение на вот

14-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-14(10)

Обяснение на вот

14-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-14(10)

Обяснение на вот

14-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-14(10)

Обяснение на вот

14-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-14(10)

Обяснение на вот

14-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-14(10)