Ilda
FIGUEIREDO

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 7-ми парламентарен мандат Ilda FIGUEIREDO

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно стратегия на ЕС за борба срещу бездомността

06-09-2010 P7_DCL(2010)0061 Приета
Britta THOMSEN Elizabeth LYNNE Ilda FIGUEIREDO Karima DELLI Jacek PROTASIEWICZ
Дата на внасяне : 06-09-2010
Срок : 16-12-2010
Дата на приемане : 16-12-2010
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2010)0499
Брой подписали : 391 - 16-12-2010

Писмена декларация относно създаването на Европейска година за борба с насилието срещу жените

19-04-2010 P7_DCL(2010)0020 Приета
Marc TARABELLA Barbara MATERA Marije CORNELISSEN Ilda FIGUEIREDO Антония ПЪРВАНОВА
Дата на внасяне : 19-04-2010
Срок : 09-09-2010
Дата на приемане : 09-09-2010
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2010)0318
Брой подписали : 402 - 09-09-2010

Писмена декларация относно изготвянето на хармонизирана рамка за службите, отговарящи на спешните повиквания към номер 112

14-12-2009 P7_DCL(2009)0068 Отпаднала
Willy MEYER Ilda FIGUEIREDO João FERREIRA
Дата на внасяне : 14-12-2009
Срок : 25-03-2010
Брой подписали : 112 - 25-03-2010