Ilda FIGUEIREDO Ilda FIGUEIREDO
Ilda FIGUEIREDO
Португалия

Роден : , Troviscal - O. Bairro

5-и парламентарен мандат Ilda FIGUEIREDO

Политически групи

 • 20-07-1999 / 05-03-2002 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член
 • 06-03-2002 / 19-07-2004 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член на бюрото

Национални партии

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Comunista Português (Португалия)

членове

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив

Заместник

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правата на жените и равните възможности
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по рибно стопанство
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правата на жените и равните възможности
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Временна комисия по повишаване на морската безопасност

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Towards a European constitution EN

04-05-2004 P5_CRE(2004)05-04(3)

Vote (continuation) EN

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

Vote (continuation) EN

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the rights of deafblind people EN

12-01-2004 P5_DCL(2004)0001 Приета
Richard HOWITT Mario MANTOVANI Elizabeth LYNNE Patricia McKENNA Ilda FIGUEIREDO
Дата на внасяне : 12-01-2004
Срок : 12-04-2004
Дата на приемане : 01-04-2004
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P5_TA(2004)0277
Брой подписали : 323 - 01-04-2004