Ioannis
AVEROFF

Участие в пленарните заседания - 5-и парламентарен мандат Ioannis AVEROFF

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Decentralised cooperation (2004-2006) EN

17-12-2003 P5_CRE(2003)12-17(10)

Budgetary discipline EN

16-11-1999 P5_CRE(1999)11-16(3)