Ioannis
AVEROFF

Доклади – в качеството на докладчик - 5-и парламентарен мандат Ioannis AVEROFF

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on a proposal for a Council Decision on the granting of funds to Greece in order to relieve the interest burden on EIB loans for the reconstruction of the region which was devastated by the earthquake of September 1999 - Committee on Budgets EN

07-11-2000 A5-0322/2000 PE 294.039DEF BUDG
Ioannis AVEROFF

Report on the results of conciliation on the joint guideline of the Council with a view to the adoption of a Council Regulation on budgetary discipline - Committee on Budgets EN

05-09-2000 A5-0223/2000 PE 289.586DEF BUDG
Ioannis AVEROFF

Report on the proposal for a Council Regulation on budgetary discipline - Committee on Budgets EN

11-11-1999 A5-0055/1999 PE 231.592DEF BUDG
Ioannis AVEROFF