Efstratios KORAKAS Efstratios KORAKAS
Efstratios KORAKAS
Гърция

Роден : , Mitilini

5-и парламентарен мандат Efstratios KORAKAS

Политически групи

 • 20-07-1999 / 12-10-1999 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член
 • 13-10-1999 / 19-07-2004 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член на бюрото

Национални партии

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Гърция)

Заместник-председател

 • 04-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария

членове

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО

Заместник

 • 21-07-1999 / 07-02-2001 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 08-02-2001 / 14-01-2002 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Vote (continuation) EN

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

Vote (continuation) EN

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

Vote (continuation) EN

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report I.on a proposal for a Council Regultion adjusting, for the sixth time, the system of aid for cotton introduced by Protocol 4 annexed to the Act of Accession of Greece (COM(99)0492 - C5-0048/00 - 1999/0201 (CNS)); and II. for a proposal for a Council Regulation on production aid for cotton (COM(99)0492 - C5-0049/00 - 1999/0202 (CNS)) - Committee on Agriculture and Rural Development EN

25-01-2001 A5-0022/2001 PE 286.381DEF AGRI
Efstratios KORAKAS

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128