Roger
HELMER

Въпроси, изискващи писмен отговор - 8-ми парламентарен мандат Roger HELMER

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Aarhus Convention Committee EN

09-10-2015 E-013703/2015 Комисията

Lightweight plastic bags EN

07-01-2015 E-000117/2015 Комисията

Electric kettles EN

06-10-2014 E-007577/2014 Комисията