Roger HELMER Roger HELMER
Roger HELMER
Обединено кралство

Роден : , London

5-и парламентарен мандат Roger HELMER

Политически групи

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

членове

 • 21-07-1999 / 16-01-2001 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 17-01-2001 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея

Заместник

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Временна комисия по човешка генетика и други нови технологии в съвременната медицина
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 13-03-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словашка република

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Vote EN

04-05-2004 P5_CRE(2004)05-04(5)

Discrimination against MS patients EN

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(1)

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

NGO funding EN

14-04-2004 P-1216/2004 Съвета

Pensions: discrimination against private pensions EN

25-03-2004 E-1042/2004 Комисията

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on live transport of animals from Member States and EU candidate countries EN

10-03-2003 P5_DCL(2003)0004 Приета
Charles TANNOCK Theresa VILLIERS Roger HELMER Patricia McKENNA Alexander de ROO
Дата на внасяне : 10-03-2003
Срок : 10-06-2003
Дата на приемане : 04-06-2003
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P5_TA(2003)0251
Брой подписали : 333 - 04-06-2003

Писмена декларация on country sports EN

13-10-1999 P5_DCL(1999)0007 Отпаднала
Roger HELMER Piia-Noora KAUPPI Daniel DUCARME Avril DOYLE
Дата на внасяне : 13-10-1999
Срок : 13-01-2000
Брой подписали : 42 - 13-01-2000