Roger HELMER Roger HELMER
Roger HELMER
Обединено кралство

Роден : , London

8-ми парламентарен мандат Roger HELMER

Политически групи

  • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Председател на бюрото
  • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Независими членове
  • 20-10-2014 / 31-07-2017 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Председател на бюрото

Национални партии

  • 01-07-2014 / 31-07-2017 : United Kingdom Independence Party (Обединено кралство)

членове

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
  • 19-01-2017 / 31-07-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник

  • 11-09-2014 / 18-01-2017 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
  • 11-09-2014 / 31-07-2017 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

Основни парламентарни дейности

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Други парламентарни дейности

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.