Catherine
STIHLER

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат Catherine STIHLER

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за прекомерния натиск за крайно слабо тяло

03-12-2008 P6_DCL(2008)0101 Отпаднала
Esther de LANGE Ivo BELET Niels BUSK Esther HERRANZ GARCÍA Catherine STIHLER
Дата на внасяне : 03-12-2008
Срок : 26-03-2009
Брой подписали : 72 - 27-03-2009

Писмена декларация относно провеждане на всички пленарни сесии на Европейския парламент в Брюксел

22-09-2008 P6_DCL(2008)0075 Отпаднала
Alexander Nuno PICKART ALVARO Piia-Noora KAUPPI Frédérique RIES Catherine STIHLER Helga TRÜPEL
Дата на внасяне : 22-09-2008
Срок : 15-01-2009
Брой подписали : 286 - 16-01-2009

Писмена декларация за борба с хроничните обструктивни белодробни заболявания

14-11-2007 P6_DCL(2007)0102 Отпаднала
Catherine STIHLER Jerzy BUZEK Paulo CASACA Avril DOYLE Gérard ONESTA
Дата на внасяне : 14-11-2007
Срок : 28-02-2008
Брой подписали : 183 - 21-02-2008

Писмена декларация on combating chronic obstructive pulmonary disease (COPD) EN

15-11-2006 P6_DCL(2006)0084 Отпаднала
Catherine STIHLER
Дата на внасяне : 15-11-2006
Срок : 23-02-2007
Брой подписали : 119 - 23-02-2007

Писмена декларация on drift netting for salmon at sea EN

24-10-2005 P6_DCL(2005)0063 Отпаднала
Terence WYNN Catherine STIHLER Neil PARISH Paulo CASACA Elspeth ATTWOOLL
Дата на внасяне : 24-10-2005
Срок : 24-01-2006
Брой подписали : 61 - 24-01-2006

Писмена декларация on achieving progress towards the Millennium Development Goals EN

06-06-2005 P6_DCL(2005)0035 Отпаднала
Glenys KINNOCK Catherine STIHLER
Дата на внасяне : 06-06-2005
Срок : 06-09-2005
Брой подписали : 57 - 06-09-2005

Писмена декларация on endometriosis EN

09-03-2005 P6_DCL(2005)0013 Отпаднала
Diana WALLIS John BOWIS Charles TANNOCK Catherine STIHLER Jean LAMBERT
Дата на внасяне : 09-03-2005
Срок : 09-06-2005
Брой подписали : 266 - 09-06-2005