Catherine STIHLER Catherine STIHLER
Catherine STIHLER
Обединено кралство

Роден : , Bellshill

6-ти парламентарен мандат Catherine STIHLER

Политически групи

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Labour Party (Обединено кралство)

членове

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по рибно стопанство
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по рибно стопанство
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по рибно стопанство

Заместник

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по транспорт и туризъм

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Обяснение на вот

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

Обяснение на вот

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(9)

Обяснение на вот

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(7)

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

REPORT Report on the proposal for a Council regulation establishing Community financial measures for the implementation of the Common Fisheries Policy and in the area of the Law of the Sea EN

25-11-2005 A6-0340/2005 PE 360.255v02-00 PECH
Catherine STIHLER

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Cross-border cooperation on criminal cases EN

07-05-2009 E-3682/2009 Комисията

Cross-border cooperation on criminal cases EN

07-05-2009 E-3681/2009 Съвета

Update on Seabird Action Plan EN

07-05-2009 E-3640/2009 Комисията

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за прекомерния натиск за крайно слабо тяло

03-12-2008 P6_DCL(2008)0101 Отпаднала
Esther de LANGE Ivo BELET Niels BUSK Esther HERRANZ GARCÍA Catherine STIHLER
Дата на внасяне : 03-12-2008
Срок : 26-03-2009
Брой подписали : 72 - 27-03-2009

Писмена декларация относно провеждане на всички пленарни сесии на Европейския парламент в Брюксел

22-09-2008 P6_DCL(2008)0075 Отпаднала
Alexander Nuno PICKART ALVARO Piia-Noora KAUPPI Frédérique RIES Catherine STIHLER Helga TRÜPEL
Дата на внасяне : 22-09-2008
Срок : 15-01-2009
Брой подписали : 286 - 16-01-2009

Писмена декларация за борба с хроничните обструктивни белодробни заболявания

14-11-2007 P6_DCL(2007)0102 Отпаднала
Catherine STIHLER Jerzy BUZEK Paulo CASACA Avril DOYLE Gérard ONESTA
Дата на внасяне : 14-11-2007
Срок : 28-02-2008
Брой подписали : 183 - 21-02-2008

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.