Antonius MANDERS : Начална страница 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по правни въпроси 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Последни дейности 

Обратна връзка