Kathleen VAN BREMPT Kathleen VAN BREMPT
Kathleen VAN BREMPT

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Белгия - Socialistische Partij.Anders (Белгия)

Роден : , Wilrijk

5-и парламентарен мандат Kathleen VAN BREMPT

Политически групи

 • 13-01-2000 / 28-09-2003 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии

 • 13-01-2000 / 28-09-2003 : Socialistische Partij (Нидерландия)

членове

 • 19-01-2000 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словения
 • 02-02-2000 / 14-01-2002 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
 • 17-01-2002 / 28-09-2003 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 07-02-2002 / 28-09-2003 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словения

Заместник

 • 19-01-2000 / 14-01-2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 05-02-2002 / 28-09-2003 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Vote EN

02-07-2003 P5_CRE(2003)07-02(2)

Vote EN

19-06-2003 P5_CRE(2003)06-19(3)

Sustainable use of pesticides EN

26-03-2003 P5_CRE(2003)03-26(8)

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Isolation units in hospitals EN

23-09-2003 E-2827/2003 Комисията

Eco-driving EN

23-09-2003 E-2826/2003 Комисията

Readability of rewritable CD ROMs EN

12-09-2003 E-2828/2003 Комисията

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 15G146
  1047 Brussels