Kathleen VAN BREMPT Kathleen VAN BREMPT
Kathleen VAN BREMPT

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Белгия - Socialistische Partij.Anders (Белгия)

Роден : , Wilrijk

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Kathleen VAN BREMPT

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 15G146
    1047 Brussels