Alexandre
VARAUT

Участие в пленарните заседания - 5-и парламентарен мандат Alexandre VARAUT

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Vote EN

09-04-2003 P5_CRE(2003)04-09(4)

Vote (continuation) EN

12-06-2002 P5_CRE(2002)06-12(3)

VOTE EN

15-03-2001 P5_CRE(2001)03-15(5)

VOTE EN

14-12-2000 P5_CRE(2000)12-14(1)

Special UN conference: Women 2000 EN

14-06-2000 P5_CRE(2000)06-14(7)

Special UN conference: Women 2000 EN

14-06-2000 P5_CRE(2000)06-14(7)

Vote EN

19-05-2000 P5_CRE(2000)05-19(2)

Vote EN

04-05-2000 P5_CRE(2000)05-04(5)

Vote EN

04-05-2000 P5_CRE(2000)05-04(5)

Vote (continuation) EN

13-04-2000 P5_CRE(2000)04-13(10)