Alexandre
VARAUT

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 5-и парламентарен мандат Alexandre VARAUT

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on non-discrimination towards the state of health of disabled persons EN

28-11-2001 P5_DCL(2001)0014 Отпаднала
Elizabeth MONTFORT Hiltrud BREYER Alexandre VARAUT Marie-Thérèse HERMANGE Richard HOWITT
Дата на внасяне : 28-11-2001
Срок : 28-02-2002
Брой подписали : 111 - 28-02-2002