Alexandre VARAUT Alexandre VARAUT
Alexandre VARAUT
Франция

Роден : , Neuilly sur Seine

5-и парламентарен мандат Alexandre VARAUT

Политически групи

  • 17-12-1999 / 30-01-2001 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член
  • 31-01-2001 / 19-07-2004 : Независими

Национални партии

  • 17-12-1999 / 22-11-2000 : Rassemblement pour la France (Франция)
  • 23-11-2000 / 19-07-2004 : Mouvement pour la France (Франция)

членове

  • 02-02-2000 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Япония
  • 18-02-2000 / 14-01-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Япония

Заместник

  • 02-02-2000 / 14-01-2002 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по конституционни въпроси

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Vote EN

09-04-2003 P5_CRE(2003)04-09(4)

Vote (continuation) EN

12-06-2002 P5_CRE(2002)06-12(3)

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on non-discrimination towards the state of health of disabled persons EN

28-11-2001 P5_DCL(2001)0014 Отпаднала
Elizabeth MONTFORT Hiltrud BREYER Alexandre VARAUT Marie-Thérèse HERMANGE Richard HOWITT
Дата на внасяне : 28-11-2001
Срок : 28-02-2002
Брой подписали : 111 - 28-02-2002